Lege oharra

OSTOTS (dominio honen jabe izanik) uztailaren 11ko 34/2002 LSSICE legeak eskatu bezala datu jakingarriak helarazten dizkizu.

Deitura soziala: Ostots S.Coop.
Helbidea soziala: Kale Nagusia 4, 31891 Arribe-Atallu (Araitz).
IFZ: F71496822 (behin behinekoa)

Webgunera sartu eta bertako materialak erabiltzen badituzu, arau hauek irakurri, ulertu eta onartu egin dituzula emango duzu aditzera.

— ERABILERA BALDINTZAK

Orriaren erabilerak Lege Oharrean adierazten den guztia onartzea suposatzen du. Oharrean adierazten den zerbaitekin ez badago ados, erabiltzaileak ez du web ataria erabiliko. Lega Ohar honek eguneraketak jasan ditzake, beraz, OSTOTSek argitaratzen duen Lege Oharra ezberdina izan daiteke erabiltzailea web atarira sartzen den aldi ezberdinetan. Beraz, erabiltzaileak atarira sartzen den aldioro irakurri beharko du Lege Oharra. Era berean, webgunean egokitzat jotzen dituen aldaketak egiteko eskubidea izango du OSTOTSek; hots, edukiak, zerbitzuak eta haiek aurkezteko modua aldatu, kendu edo gaineratu ahal izango ditu.

Erabiltzaileak Web orria, edukiak eta zerbitzuak erabiliko ditu Legearen, Lege Oharraren, ohitura onen eta ordenu publikoaren arabera. Halaber, Erabiltzaileak onartzen du Web orria edo beren bidez ematen diren zerbitzuak ezin dituela erabili helburu ez legalekin edo Ohar Legalaren kontra aritzeko, hirugarrenen eskubideekiko edo interesekiko kaltegarriak badira, edo edozein modutan Web orria edo bere zerbitzuak apurtu edo kaltetu. Gainera, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du OSTOTSen webgunean dauden datuak, programak edo dokumentu elektronikoak, edozein modutan, ez apurtzeko, aldatzeko edo, kaltetzeko.

Titularrak, aldizka, eguneratu egin ahal izango ditu webgunea erabiltzeko baldintzak, aldez aurretik ezer esan gabe. Era berean, webgunean egokitzat jotzen dituen aldaketak egiteko eskubidea izango du Titularrak; hots, edukiak, zerbitzuak eta haiek aurkezteko modua aldatu, kendu edo gaineratu ahal izango ditu.

Titularrak edo bere legezko jabeek aldez aurretik baimena idatziz eman ezean, galarazita egongo da edukiak osorik edo zati bat edozein era edo bide erabilita erreproduzitzea, baita haiek zabaltzea, jendaurrean komunikatzea edo banatzea ere. Hala nola, informazioa, idatziak, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu edo/eta irudi artxiboak, argazkiak, grabazioak, softwarea, logotipoak, markak, ikonoak, teknologia, loturak, diseinu grafikoa, eta iturburu kodeak. Zerrenda honek ez du izango izaera mugatzailea. Era berean, erabiltzaileak ezingo du:

  • Edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, publikoki komunikatu, eraldatu, edo aldatu, baldin eta ez baldin badauka OSTOTSen idatzizko baimenik, legalki baimendua ez dagoen kasuetan.
  • «Copyright»-aa eta izen korporatiboaren edo jabeen eskubideen erreserbaren inguruko identifikazioko beste datu batzuk, hatz-markak eta / edo identifikatzaile digitalak, edo horiek aitortzeko ezarritako beste edozein bitarteko tekniko Ezabatu, manipulatu edo inolaz ere aldatu.

Erabiltzaileak uko egingo dio edukia lortzeari edo hura lortzeko saiakera egiteari, horretarako web atariak ezarritako bide edo prozedura ezberdinak erabiliz; edo, oro har, xede horretarako interneten erabiltzen diren bide ezberdinak erabiliz, betiere orrialdearen kalterako edo alferrikako arriskua eta/edo Edukiak kaltetzeko arriskua ez badute.

JABETZA INTELEKTUALA​

Web atarian agertzen den edozein marka, izen komertzial edo seinale bereizgarri OSTOTS edo, hala badagokio, haien erabilera baimendu duten hirugarrenen jabetzakoa da. Atariaren erabilerak ez dio Erabiltzaileari aipatutako marka komertzialen, izen komertzialen eta/edo zeinu bereizgarrien gaineko eskubiderik ematen, eta Erabiltzaileari esleitu gabe aipatutako edukietan egon daitezkeen edo egon daitezkeen ustiapen eskubideak. Halaber, Edukiak zure enpresaren izen intelektuala edo, hala badagokio, hirugarrenen jabetzakoak dira. Beraz, Jabetza Intelektualaren eskubideak OSTOTSen jabetzakoak dira, edo beraien erabilera baimendu duten hirugarrenena, eta haiei dagokie beraien ustiapen eskubideak, bereziki, erreproduzitzeko, banatzeko, komunikatzeko eta eraldatzeko eskubideak. Webgune honetan jasotako informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta OSTOTSen edo edukia transferitu duten hirugarrenen Jabetza Intelektualaren edo Industrialaren eskubideen urraketak legeetan ezarritako erantzukizunak sortuko dituzte.

Erabiltzaileek edukiak erabiltzearen ondorioz edota indarrean den edozein lege xedapen urratzearen ondorioz kalterik sortuz gero, titularrak ez du inolako erantzukizunik izango.

HIPERESTEKAK

Beren web orriaren eta OSTOTSen webgunearen artean hiperestekak ezartzeko asmoa dutenek baldintza hauek bete beharko dituzte:

  • Ez da beharrezkoa aldez aurretiko baimenik Hiperestekak orri nagusira sartzea baino baimentzen ez duenean, baina ezin da inolaz ere erreproduzitu. Bestelako edozein Hiperesteka moduk OSTOTSek idatzizko berariazko eta inolako zalantzarik gabeko baimena beharko du.
  • Ez da markorik (‘frame’) sortuko OSTOTSen webguneekin.
  • Ez da OSTOTSi, bere kudeatzaileei, bere langileei, edo kolaboratzaileei buruz edo orrialdeari lotutako edozein arrazoirengatik edo orriaren inguruko pertsona edo edukiri buruzko adierazpen faltsu, zehaztu gabeko, edo iraingarririk egingo.
  • Ez da adieraziko OSTOTSek Hiperesteka baimendu duela, edo hiperesteka jarri den web orrian eskuragarri utzi duela edo edozein modutan gainbegiratu edo bere gain hartu duela.
  • Hiperesteka jartzen duen web orriak hiperestekaren jatorria identifikatzeko guztiz beharrezkoa dena soilik izango du.
  • Hiperesteka ezartzen den webguneak ez du legez kanpoko informaziorik edo edukirik izango, ezta moraltasunaren aurkakoa eta orokorrean onartutako ohitura onen eta ordena publikoaren, ezta hirugarrenen eskubideen aurkakoa den edukirik ere.

ORRIAREN ESKURAGARRITASUNA

OSTOTSek ez du bermatzen etenik edo akatsik ez egotea atarira, haren edukietara edo hauek eguneratzen direnik, nahiz eta ahaleginduko den horiek zuzentzeko edo eguneratzeko, hala dagokionean. Horrenbestez, OSTOTSek ez du bere gain hartuko telekomunikazio sareen huts egite, etete, edo ezeztatzeen ondorioz Erabiltzailearengan sortutako edozein motatako kalte edo galerarik. ​

OSTOTSek, indarrean dagoen legerian aurreikusitako salbuespenekin, orrialdearen eta edukien eskuragarritasun, jarraikortasun edo kalitate faltagatik izan daitezkeen edozein kalteren erantzukizuna baztertzen du. baita Erabiltzaileak Orrialdea eta Edukiak erabiltzerakoan izan zezakeen itxaropena ez betetzea ere. ​

Webgune honetan agertzen diren hiperesteken eginkizuna erabiltzaileari gaiari buruzko informazioa biltzen duten beste Webgune batzuen existentziaren berri ematea da. Hiperesteka hauek ez dira inongo iradokizun edo gomendio.​

OSTOTS ez da estekatutako orrialde horien edukiaren, hiperesteken funtzionamenduaren, edo erabilgarritasunaren edo esteken emaitza horien erantzule. Ez du bermatzen sistema informatikoan (hardwarea eta softwarea) edo dokumentu zein fitxategietan kalteak sor ditzaketen birusik edo bestelako elementurik ez izatea. Erabiltzailearen dokumentuak edo fitxategiak arrazoi honengatik kaltetuak suertatzen badira ez du bere gain erantzunkizunik hartzen.

Orrialdera sartzeak ez du OSTOTS derrigortzen birusak, zizareak edo bestelako elementu informatiko kaltegarriak kontrolatzera. Erabiltzaileari dagokio programa informatiko kaltegarriak detektatu eta desinfektatzeko tresna egokien eskuragarritasuna izatearen ardura; ondorioz, OSTOTS ez da zerbitzua ematean egon daitezkeen segurtasun akatsen erantzule. Ezta erabiltzailearen sistema informatikoari, bertan gordetako fitxategi edo dokumentuei, edo hirugarrenei (hardwarea eta software) eragindako kalteena ere, erabiltzaileen ordenagailuan edo konexioetan egon daitezkeen birusen, arakatzailearen funtzionamendu okerraren, edo bertsio zaharikituak erabiltzearen ondorioz.

ORRIAREN KALITATEA​

Webgunearen bidez ematen diren informazio eta zerbitzuak ingurune dinamiko eta aldakor batean jazotzen dira, hau dela eta, OSTOTSek ahaleginik handiena egiten du, baina ez du Edukien egiazkotasuna, zehaztasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna eta/edo gaurkotasun osoa bermatzen. Atari hau osatzen duten orrialdeetan dagoen edukia informatzailea, aholku-emalea, dibulgatzailea, eta publizitarioa baino ez da. Inola ere ez dute izaera loteslea, konpromesuzkoa, edo kontratuzkoa izango.

ERANTZUNKIZUNAREN MUGA​

Erabiltzaileak, informazio horretan oinarrituta, har ditzakeen erabakien erantzukizuna ez du OSTOTSek bere gain hartuko. Ezta orrialdeko dokumentu eta grafikoek izan ditzaketen akats tipografikoengatik hartutakok ere. Informazioa aldizkako aldaketen menpe dago, eduki hori zabaldu, hobetu, zuzendu edo eguneratzeagatik; ez dago aldaketa hauek aldez aurretik jakinarazi beharrik.

JAKINARAZPENAK​

OSTOTSek erabiltzaileari egindako jakinarazpen eta komunikazio guztiak, edozein bide erabiliz eginak, eraginkor joko dira asmo eta helburu guztietarako.

EDUKIEN ESKURAGARRITASUNA​

Orriaren eta Edukien zerbitzua emateak, printzipioz, iraupen mugagabea du. OSTOTSek, hala ere, baimena du edozein unetan Orrialdea eta/edo Edukien Zerbitzua hornitzeko edo bertan behera uzteko. Posible denean, aurretik jakinaraziko du orriaren itxiera edo etetea.

DATU PERTSONALEN BABESA​

OSTOTS datu pertsonalen pribatutasunaren garrantziaz jabetzen da, eta beraz, datuen erabileran eta bilketan ahalik eta segurtasun handienaz jokatzeko datuen tratamendurako politika ezarri du: gaiari buruz indarrean dagoen araudia betetzea bermatuz eta jokamolde hori entitatearen jarduera-ildoetan oinarrizko zutabeetako bat bihurtuz. Helburu hau betetzeko, horretarako emandako formulario desberdinen bidez, webguneak datu pertsonalak eska ditzake nabigatzen ari zaren bitartean. Aipatutako datuak, bilketa bultzatzen duen xede zehatz eta zehatzaren arabera sorturiko fitxategien parte izango dira. Horrela, datuen tratamendu bakoitzari buruzko informazio berezia web inprimaki bakoitzarekin batera emango da. Guzti horientzako komuna den fitxategiaren arduraduna OSTOTS da, Kale Nagusia 4, 31891 Arribe-Atallun kokatuta dagoena, baita berauen eskubideen gauzatzea, zuzentzea, ezeztatzea eta aurkaritza ere. Horretarako, goian adierazitako helbidera idatzizko komunikazio baten bidez formalizatu behar dira, NANaren edo baliokidea den identifikazio agiriaren kopia barne. Zure datuak mezu elektroniko baten bidez ematen badituzu, fitxategi baten parte izango dira. Fitxategi honen helburua egiten diguzun eskaera edo iruzkinak kudeatzea izango da, aurreko paragrafoan adierazitako gainontzeko puntuak aplikagarriak direlarik.

DATU PERTSONALEN BABESA​

Zure datuak mezu elektroniko baten bidez ematen badituzu, fitxategi baten parte izango dira. Fitxategi horren xedea egiten dizkiguten eskaera edo iruzkinak kudeatzea izango da, aurreko paragrafoan adierazitako gainerako puntuak aplikagarriak direlarik.

Era berean, OSTOTSen zerbitzuen kontratazio baldintza orokorrek, bertan garatuko den datuen tratamenduaren ezaugarriak eta izaera ere badituzte, horietakoren bat kontratatzen baduzu. Bestalde, datu pertsonalen galera, erabilera okerrak, aldaketak, baimenik gabe sarbideak eta lapurreta ekiditeko beharrezkoak diren neurriak (tekniko zein antolakuntza arlokoak) jarri ditu abian, OSTOTSek. Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko Araudia onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuan aurreikusitako segurtasun neurriak aplikatuz.

HIZKUNTZA EZBERDINETARA ITZULPENA

Webgune honetan eskuragarri dauden hizkuntzen ezberdinen bertsioen eta jatorrizkoaren arteko edukien desberdintasunen kasuan, lehentasuna euskerazkoak izango du.